انواع درب و پنجره های upvc دو حالته

از انواع درب و پنجره upvc مردم دو حالته را به لولایی ترجیح می دهند.

  • بیشتربخوانید:پنجره دو جداره
    مدل درب و پنجره که می توان به شکل ویژه بازش کرد دو حالته نام دارد، یک خریدار پنجره یو پی وی سی معمولا به انواع مدلها آشنایی دارد و با آگاهی قبلی و تحقیق که انجام داده دو حالته را استعلام می کند قبلا لولایی انتخاب اکثر مردم بود اما امروز این جای خود را به tilt and turn که عکس اش را می بینید داده است با tilt تهویه می کند و با turn به حالت معمولی درست مثل مدل لولایی در می آید.
    پنجره دو حالتهبه مردم توان کنترل بازشو داده و تاثیر مثبت با تجربه زندگی در ساختمان می گذارد علاقه طراحان امروز با تهویه هوای تازه و نفس کشیدن ساختمان است همچنان انتقال کنترل فضاها به مصرف کننده، مردم این را دوست دارند و در نتیجه دو حالته بیشتر و بیشتری روزانه تولید می شود.
  • بیشتربخوانید: درب پنجره