انواع مدل درب upvc

در یو پی وی سی UPVC سوئیچ خور
در این نوع در UPVC دو طرف دستگیره می خورد و در قابل قفل شدن به وسیله قفل سوئیچی می باشد.

در یو پی وی سی UPVC سرویس
در درب UPVC سرویس از سش در و یراق سرویس استفاده می شود و به طور متداول، از لولای سه بعدی استفاده می گردد.

مورد استفاده درهای UPVC سرویس برای سرویس بهداشتی و درب حمام می باشد و از آن جایی که درهای UPVC از مقاومت بالایی در برابر پوسیدگی و رطوبت برخورداراند لذا استفاده از آنها به صورت تمام پنل و یا قسمتی شیشه و پنل توصیه می گردد.

در یو پی وی سی UPVC فرانسوی یا دو لنگه
درب UPVC فرانسوی، دو باز شو دارد.

در یو پی وی سی UPVC آستانه یا در Threshold
دری است که فریم آن فاقد پروفیل پائین باشد، و به جای پروفیل فریم UPVC از پروفیل های آلومنیومی خاص استفاده می گردد.