بازار فروش درب وپنجره upvcکرج

کرج به علت نزدیکی به تهران بازار فروش خوبی در عرصه ی درب و پنجره upvcدارا است.امروزه به دلیل خروج صنایع از کلان شهر تهران و ورود انها به حومه ی تهران ،کرج بهترین گزینه برای این جابه جایی است.
کرج در فاصله ی 45کیلومتری شهر تهران قرار دارد.بسیاری از نمایندگان مطرح در بازار درب وپنجرهupvc در این شهر قرار دارند.این نمایندگان قادر اند نه تنهابازار فروش مردم کرج بلکه بخشی ازنیاز مردم تهران را هم به درب و پنجره upvc تامین کنند.به علاوه فرار صنایع به کرج،به زودی این شهر را به یکی از مهمترین قطب های صنعتی کشور تبدیل خواهد کرد هر چند در حال حاضر از این رتبه به دور نیست و بازار فروش ویژه ای دارد.