تأثیر رنگ در محیط آموزشی کودکان اوتیسم

تأثیر  رنگ اکریلیک وستا در محیط آموزشی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

اوتیسم یک اختلال رشدی است که با رفتارهای ارتباط کلامی غیرطبیعی مشخص می شود.

این اختلال ارتباط آنها با دیگران و دنیای بیرون را دشوار می کند.

در برخی موارد رفتارهای خودآزاری و پرخاشگرانه نیز دیده می شود.

در این افراد حرکات تکراری (لمس، پریدن)، پاسخ های غیرعادی به افراد، دلبستگی به اشیا یا مقاومت در برابر تغییر نیز دیده می شود و ممکن است در حواس پنج گانه (بینایی، شنوایی، شنوایی، بویایی و چشایی) نیز رخ دهد.

عوامل فیزیکی محیط آموزشی:
یکی از ابعاد محیط آموزشی کودکان اوتیستیک عوامل فیزیکی است. در حالی که نمی توان اثرات آن بر انگیزه و تمایل به تحصیل را نادیده گرفت.

عوامل فیزیکی مرتبط با محیط های آموزشی کودکان اوتیستیک به شرح زیر دسته بندی می شوند:
1. نور و عوامل مرتبط مانند میزان و شدت نور، نوع نور (طبیعی یا مصنوعی)
2. ابعاد خارجی کلاس شامل دیوارها، درها و کف کلاس، سرانه مساحت و سرانه فضای کلاس است.
3. رنگ صنعتی اپوکسی و تأثیر آن بر آموزش و محیط های آموزشی
4. کلاس گرمایش و تهویه

رنگ یک پدیده ذهنی است، یعنی درک ما از امواج با طول موج های مختلف.

به عبارت دیگر، تأثیر ما از طول موج های مختلف است که رنگ را می سازد.

به گفته یک فیزیکدان، رنگ روغنی مات روشن دارای طول موج مشخص و قابل ثبت است.

یک فیزیولوژیست رنگ را تنها اثر نور بر سلول های خاص می داند و باعث تحریک اندام ها می شود.

اما به طور کلی رنگ به عنوان یک عنصر بصری برای توصیف موضوع اثر و ویژگی های آن و به عنوان عنصری نمادین و استعاری است که معانی عمیق و درونی اثر و اجزای آن را نشان می دهد.

دنیایی که ما به آن نگاه می کنیم از دو عنصر مهم بصری شکل و رنگ تشکیل شده است که لازمه یکدیگر هستند.

رنگ نسوز استیل برای همه مهم است و جایگاه ویژه ای در آموزش دارد. درک این پدیده برای همه مردم ضروری است.

توجه ویژه ای داشته باشید البته ناگفته نماند که هر رنگی به دلیل خواصی که دارد در روان افراد تاثیری دارد که بی ارتباط با رفتارها و اعمال اجتماعی و روانی آنها نیست.

روانشناسي كه به رابطه ذهن و رنگ توجه خاص دارد، آن را ذاتي و جدايي ناپذير از روان مي داند، به طوري كه اگر در انتخاب رنگ ها به اين موضوع توجه شود، رنگ بسته به بافت فرهنگي افراد، احساسات متفاوتي را در افراد ايجاد مي كند.

می تواند باعث ایجاد ریش و سردرگمی شود. حتی رنگ ها باعث واکنش های فیزیولوژیکی متفاوتی در فشار خون، ضربان قلب، سیستم تنفسی، هضم و دمای بدن می شوند.
رنگ ها نیز مانند انسان از جهات مختلف با یکدیگر مرتبط هستند و سلایق و صفات مشترکی دارند و یا برعکس ناهمگون و متضاد با یکدیگر هستند.

رنگ می تواند ادراک زمانی را تعدیل کند، رفتارهای مخرب و خشونت آمیز را کاهش دهد و حتی می تواند غیبت دانش آموزان را در مدارس افزایش دهد.

 • منابع:
  1. The effect of color in the educational environment for children with autism spectrum disorder
 • تبلیغات: 
  1. طوطی که فرد دروغگو را شناسایی و رسوا کرد!
  2. راز اسانی برای ثروتمند شدن از زبان دختری!
  3. شیر آلاتی که آب طلا از آن جاری می شد.
  4. از بین رفتن کل حشرات موذی فقط با استفاده از یک محصول