تولید انواع پنجره upvc دو جداره

توليدى هاى ساسر كشور با توليد انواع  در پنجره upvc در نوع دوجداره ان در كارخانه ها با تكنولوژى هاى جديد، سهم زيادى در توليد انواع ان دارند.

يكى از ويژگى ها و انواع پنحره هاى upvc نوع دوجداره ان است. نوع دوجداره از  حفاظ درب و پنجره با داشتن ويژگى هاى خوب و عملكردى كه نظير عايق حرارتى و صوتى است مورد توجه هم توليد كننده ها و هم مشتريان قرار گرفته است. پس توليدى ها دست به توليد اين نوع از پنحره ها زده اند.