تولید درب و پنجره های upvc سه جداره

تولید درب و پنجره های upvc سه جداره برای ساختمان با همسایگی شلوغ است.
با بستن لنگه و فشردن آن شلوغی به صد متر آن طرف جابجا می شود گرمای بخاری در زمستان و خنکی کولر در تابستان بیشتر می ماند و مسئله ی چگالش حل شده است این تمام کاری که از درب و پنجره های upvc سه جداره بر می آید (با شارژ قیمت 2 برابری)، تولید برای تهران و دیگر شهرها بشرط که تعدادی زیاد آیتم موضوع کار باشد و نه که تعویض تنها یک شیشه یا پنجره مطرح گردد.
سه جداره خوب است؟
قیمت دوبرابر و بدون تاثیر تشخیص دادنی در صورتحساب انرژی،مردم ذره ذره به جایگزین کردن دو جداره با سه جداره ترغیب می شوند شاید متوجه نشده باشید ولی اصرار بر کارائی انرژی بجایی رسیده که دوجداره دیگر کافی نمی باشد،روش آسان و فوری برای قیاس کارائی انرژی استفاده از ارزش u است که در مقایسه دیوار، سقف و طاق هم کاربرد دارد،پنجره قدیمی با یک جداره ارزش u بیش از 5 دارد در دوجداره عدد به 3 کاهش می یابد،در سالهای اخیر پروسه تولید بهبودهای را تجربه کرده و در حال استفاده از ارزش 1.6 و کمتر است،بهبودها به لطف موارد زیر می باشد:

  • حفره عریض مابین دو صفحه شیشه (16 میل متر نهایت فاصله)
  • پر بودن حفره با یک گاز معمولا آرگون
  • از بین رفتن پل سرما با کاربرد اسپیسر حرارتی و دوجداره
ارزش 1.8 شاید خوب بنظر آید در قیاس با چیزی که امروز نصب می شود ولی به نسبت ارزش دیوار که کمتر از 0.3 است چطور؟خریدار حس می کند که درب و پنجره هنوز از نظر حرارتی ضعیف است،پنجره به سه جداره تغییر یابد؟
سه جداره استفاده گسترده در مناطق سرد دارد مانند نروژ و سوئد و همینطور خانه معکوس که ارزش یو کمتر از 0.8 را نیاز می بیند،برای دستیابی چنین عدد تنها راه نصب سه جدارهو عایق بندی قاب و لنگهمی باشد، تکنیکهای گران قیمت تولید هم احتیاج می شود برای نمونه کریپتون بجای آرگون تزریق گردد،اگرچه ارزش یو 0.8 فوق العاده بحساب می اید انرژی ذخیره شده خرد است با زمان برگشت هزینه بیش از 5 سال،مزیت کلیدی راحت و آسودگی می باشد اگر شخص دیوارها، سقف و کف را عایق بندی کرده و در مورد جداره بی خیال شده نقاط سرد اطراف درب و پنجره در شب را تجربه خواهد کرد،گرما به طرف پنجره حرکت می کند و چگالش از شیشه سرازیر می شود،پس عایق بندی خانه باید یکنواخت باشد تا چرخش مساوی گرما امکانپذیر شود،سه جداره با حل مشکل چگالش خوب بوده و خانه آسوده برای زندگانی را فراهم می اورد،یک آزمایش نشان داد که دمای سطح برای جداره ها در زمان سردی بیرون فرق می کند.
  • دمای سطح داخل تک جداره 1 درجه
  • دمای سطح داخل دو جداره 11 درجه
  • دمای سطح داخل سه جداره 18 درجه
با وجود کافی بودن دوجداره سه جداره به راحتی خانوار کمک می کند گرما برای زمان زیادتری معطل می شود و شخص تفاوت دمای خانه را حس می کند،سه جداره برای این دلیل بخصوص طراحی و تولید شد با این همه عایق بندی قاب و لنگه هنوز مهم تر است،درب و پنجره از دیوار و سقف پیچیده عمل می کند در زمان تابش آفتاب پنجره می تواند جذب گرما را انجام دهد و منبع توزیع گرما در فصل تابستان باشد،سه جداره برخلاف دوجداره از جذب گرما می کاهد،در انتها باید گفت که سه جداره برای برخی مناطق خوب نی، هزینه ی تولید زیادی دارد و سنگین است با کارائی انرژی 30 تا 50 درصد بهتر.

منبع: درب و پنجره ایران