تولید درب و پنجره upvc دو حالته 2 تکه

تولید درب و پنجره upvc دو حالته که 2 تکه است، می توان یک طرف را ثابت قرار داد.

  • بیشتربخوانید: پنجره دوجداره
    چیزی که تولید کننده توصیه می کند “درب و  پنجره پی وی سی ریلی با بیشترین تعداد لنگه انتخاب شود” اگر پنجره 2 تکه بود استفاده از دو لنگه ایرادی ندارد این برای دو حالته و کشویی صدق می کند، قیمت به ضرر خریدار افزایش می یابد اما منفعت استفاده از این را نباید فراموش کرد، بدنه و شیشه رنگی مولفه دیگر که می توان برای اش پول خرج کرد طرف خارج بیشتر با نمای چوب سفارش می شود.
  • بیشتربخوانید: زاماک پنجره