تولید پروفیل درب و پنجره upvc

پروفیل درب و پنجره upvc چیست؟ فرایند تولید آنها چگونه است؟ پروفیل های مورد نظر بنابر سفارش مشتریان تولید و به نقاط مختلف ایران ارسال خواهند شد.
نفت خام و نمک طعام، مهمترین و خالص ترین منابع تولید پروفیل هستند که در فراهم آوری این گونه محصولات کاربرد فراوان دارند.
در این گونه تولیدات از نفت خام اتیلین و همچنین از نمک طعام مورد استفاده در تولیدی پروفیل درب و پنجره کلر بدست آمده و با ترکیب مواد شیمیایی دیگری نظیر پلیمر یزاسیون،کلر، اتیلن، وینل کلرید همان مواد اصلی و مصرفی upvc بدست خواهد آمد.
ماده اولیه upvc در کنار دیگر ترکیبات شیمیایی همچون، پلی اتیلین و پلی پروپلین به عنوان ماده قابل استاندارد در تمامی کاربردهای صنعتی بکاربرده می شود.

مراحل تولید پروفیل درب و پنجره upvc

در هر کاری و یا تولید یک کالا، بایستی مراحلی را طی نمود. در زمینه پروفیل درب پنجره ها، می توان به مراحل زیر اشاره نمود:
مرحله اول مقدماتی که در این حالت مواد اولیه و مورد نیاز مصرفی آماده و در داخل دستگاه میکسر ریخته می شود.
و در مرحله دوم که به نوع مواد پروفیل، شکل دهی و قوام خاصی داده می شود.
همچنان که گفته شد: در اولین قدم، مواد را با افزودنی های دیگر در دستگاهی بنام میکسر ریخته و ترکیب نموده که در این حالت بین 12 الی 24 ساعت در دمای محیط باقی خواهد ماند تا در این حالت الکتریسته ساکن در این محیط از بین برود و با دمای اطراف یکسان گردد.
در مرحله بعدی، مواد به صورت اتوماتیک در دستگاه الکسترودر ریخته شده که در این حالت باید قالب مورد نظر پروفیل نصب و تنظیم گشته و بقیه لوازم، همچون کالیبراتور، و تانک های خنک کننده باید دمای سیلندر دستگاه مورد نطر را به حد معین خنک نمایند.
پروفیل درب و پنجره upvc


منبع: درب و پنجره ایران