دربی که پس از ورود حشرات با اشعه آنها را از بین می برد

در صنعت ساخت و ساز رکن اساسی چارچوب منزل می باشد و چارچوب امنیت خانواده درب ضد سرق است که محققان می خواهند از آن استفاده های بیشتری جز یک درب داشته باشند. با مجموعه آراد برندینگ ما همراه باشید.

درب های ضد سرقت در نقاط مختلف کشور تولید می شودکه مهم ترین آنها درب ضد سرقت اصفهان اس چرا که این استان قطب صنعت و معماری می باشد.

درب های ضد سرقت در مورد نوع آهن آلات به کار رفته در آنها با هم متفاوتند که یکی از آنها درب ضد سرقت فلزی می باشد که بسیار محکم و بادوام است.