درب و پنجره سازان سه جداره upvc ویستا بست

درب و پنجره سازان سه جداره upvc ویستا بست بیشتر نصب برای تهران را انجام می دهند.
ذهوار قسمت از درب و پنجره که شیشه را نگه می دارد و نسبتا ضخیم است اما برای سه جداره باریک این مورد استفاده قرار می گیرد چونکه شیشه فضای زیادی نیاز دارد و این را از ذهوار می گیرد در طرف دیگر پروفیل upvc ویستا بست می تواند وزن سه جداره (نزدیک دو برابر وزن دوجداره) را حمل کند و برای ساخت و نصب مناسب است، هر چند قیمت ویستا از همه نامهای در سایت (وین تک، سیندژ و ..) بیشتر خواهد بود.
منبع: درب و پنجره ایران