درب و پنجره upvc بوتیا مقایسه قیمت

درب و پنجره upvc بوتیا با همارشتن که از بعد کیفی برتر است مقایسه قیمت می شود.
بوتیا یک برند دست اول است و باید با دیگر برندهای برتر upvc مقایسه شود مثل ویستا بست و همارشتن، دراینمیانبوتیاحداقل قیمت را دارد (23 هزار تومان) هر متر همارشتن 25 و ویستا بست 28 ارزش گذاری می شود هرکدام از سه برند یاد شده را انتخاب کنید ضرر نخواهید کرد، در واقع دست روی مواد درجه یک گذاشته اید که در صنعت درب و پنجره بهترین تصور می شوند، مواد دست دو در طرف دیگرقیمت21 به پایین دارند این نهایتا تا 15 پایین می آید، متریال 15 تومانی زمانی در ساخت بکار می رود که شخص قصد استفاده طولانی مدت از درب و پنجره نداشته باشد (1 تا 5 سال).<
منبع: درب و پنجره ایران