شرکت درب و پنجره upvc دوجداره کشویی

شرکت درب و پنجره upvc دوجداره کشویی را مدل برگزیده عنوان می کند این از دو حالته بهتر است.
فریم کشویی ضخیم، سنگین و گران قیمت است و با نظر به اینکه پنجره upvc کشویی به نسبت دو حالته لنگه بیشتریاستفاده می کند بهای تمام شده افزایش می یابد، در عوض از استفاده درب و پنجره لذت می برید این علارغم آنچه فکر می کنید کم دردسر، ضد رطوبت، سرما و اب است هر چند نشت آب و سرما ازش اتفاق می افتد، شرکت مدل بازشو و پروفیل پیشنهادی خود را می گوید و مشتری تصمیم می گیرد.

منبع: درب و پنجره ایران