شرکت درب و پنجره upvc وین تک کشویی

شرکت درب و پنجره upvc وین تک کشویی را حتی برای داخل ساختمان استفاده می کند.
مدل کشویی در هر ابعاد که باشد و برای هر مکان استفاده شود زیباست، با درب و پنجره upvc کمتر این را پیشنهاد می دهند و طبق گفته شان مدل عایق بندی نچندان خوب دارد اما محاسن آن را نیز باید در نظر گرفت، شرکت سازنده وین تک عنوان می کند که یک ساختمان چند طبقه بزرگ برای تمام واحد ها معمولا از کشویی یا دو حالته استفاده می کند و هر دو مورد تائید شرکت می باشند.

منبع: درب و پنجره ایران