قیمت درب و پنجره upvc وین تک اردبیل

قیمت درب و پنجره upvc وین تک را نمایندگی اردبیل حداقل 20 تومان عنوان می کند.
قضیه پروژه عمده با ساختمان معمولی فرق می کند قیمت درب و پنجره ممکنه تا 18 کاهش یابد زمانی که حداقل پای 300 پنجره upvc در میان باشد ولی چند تا آیتم را به هیچ وجه نمی توان با قیمت کف انجام داد این را نمایندگی وین تک در شهر اردبیل می گوید و قادر است برای کاهش بها راه حل دیگر که تغییر مارک از وین تک به اورتاست را ارائه دهد، در هر حال بهای تمام شده که خریدار را راضی کند تنظیم می گردد، یک مارک شبیه وین تک وجود دارد با نام “هافمن” این شناخته است و در ویترین هر سازنده محلی می توان پیدایش کرد، قیمت تفاوت زیادی نمی کند ولی برچسب درب و پنجره از wintech به hofman تغییر می یابد، انتخاب مواد، بازشو و رنگ براساس سلیقه شکل می گیرد بنابراین نگران کیفیت نبوده و برای انچه دوست دارید بروید.<
منبع: درب و پنجره ایران