قیمت پایین برای درب و پنجره upvc

قیمت پایین برای پنجره دو جداره را در دو حالت می شود ارائه داد.
در حالت اول شخص خود را همکار معرفی می کند این چون مصرف کننده نیست باید تخفیف دریافت کند وگرنه فروش از دست می رود، در حالت دیگر خرید برای بار دوم و با مقیاس بالا خرید می کند، قیمت پایین  در و پنجره UPVC قابل ارائه دادن است ولی نه برای چند آیتم و یک مشتری نرمال، در برخی ماههای سال بازار به رکود می افتد و تقاضا پایین می آید این شاید بهترین زمان برای دریافت تخفیف باشد.

قیمت درب پنجره رقابتی زمانی خوب که یک شرکت معتبر آن را ارائه کند وگرنه ریسک تقلب و کوتاهی وجود دارد، یکبار قیمت 24.5 تومان برای یک پروژه عمده پیشنهاد دادیم این قرار بود  زاماک پنجره که با پروفیل ویستابست و یراق آلمانی ساخت گردد مبلغ مذبور کمترین که یک تولیدی معتبر می گوید پروفیل ویستا گران است و از این پایین تر برای تولید کننده نمی صرفد پروژه با 23.5 به یک سازنده دیگر واگذار شد این بدون اخذ نمایندگی و با کاربرد گالوانیزه زیر 1 میل کار را انجام داد با چند ایراد و تاخیر، در حالی که گالوانیزه که شرکت استفاده می کرد 1.5 بود و گواهی نمایندگی ارائه می شد،سازنده 2 ماه که شروع به کار کرده بود و معلوم نیست کهبا سالن تولیدی کوچک و تجهیزات دست دومچند سال ادامه می دهد.