محاسبه کامل قیمت پنجره UPVC

بحث قیمت در کنار کیفیت کالا از اساسی ترین بحث ها در فروش و تولید هر محصولی میباشد و براورد اولیه آن برای مشتریان حائز اهمیت است .
معمولا فروش و قیمت محصولات دوجداره به دو روش براورد میشوند:

روش اول: قیمت متر طول زاماک پنجره (محاسبه بر حسب متر طول پروفیل یا محیط پنجره)
پنجره ای با یک متر ارتفاع و یک متر عرض 2 لت مساوی و یک بازشو دارای چهار متر پروفیل قاب سه متر پروفیل بازشو و یک متر پروفیل میانی
جمعا 8 متر در متراژ طول پروفیل های مصرفی این پنجره میباشد که به آن یک دست یراق آلات ، 0/8 متر مربع شیشه دوجداره و معادل 20 درصد هزینه نصب ، دمونتاژ و حمل نیز در نظر گرفته میشود.

روش دوم: قیمت متر مربع در و پنجره UPVC (محاسبه بر اساس متر مربع پنجره و کلیه ملزومات)
این روش که محاسبه آن آسان تر از روش اول است به شرح زیر میباشد : یک پنجره در ابعاد 1متر ارتفاع و 1متر در عرض 2 لت مساوی و یک بازشو دارای یک متر مربع متراژ میباشد. حالا ما برحسب نیاز شما ، برند پروفیل ، نوع شیشه و یراق آلات مصرفی عددی رو در نظر میگیریم که ضریب آن عدد در ضریب طول و عرض ، قیمت نهایی پنجره بدست می اید. اگر قیمت را در متراژ واحد(متر مربع) در نظر بگیریم ابعاد کوچک و بزرگ پنجره های ما اختلاف قیمت زیادی پیدا خواهند کرد و به همین منظور است که براورد هزینه در متر مربع همیشه دقیق نیست.