مواد تشکیل دهنده و کیفیت پروفیل UPVC

کیفیت پروفیل UPVC اهمیت بسیار بالایی در کیفیت درب و پنجره UPVC دارد که فقدان آن سبب مشکلاتی از قبیل شکستن و تابدار شدن این محصول می شود. راه های مختلفی برای شناخت پروفیل مرغوب از پروفیل بی کیفیت وجود دارد، بطور مثال رنگ سفید پروفیل نامرغوب در کنار رنگ سفید کاغذ به زردی گرایش دارد و رنگ پروفیل باکیفیت رنگ سفید یخچالی می باشد. در محیط کارخانه و در حین مونتاژ نیز عواملی وجود دارد که با مشاهده آنها می توان به کیفیت پروفیل پنجره UPVC پی برد مانند:

پودری یا پلیسه بودن براده های حاصل از برش
جوش پذیری پروفیل
خشکی یا نرمی پروفیل هنگام مونتاژ
یکدست بودن سطح پروفیل
ضخامت استاندارد در دیواره های اصلی و فرعی
یکنواختی صخامت در دیواره ها
یکنواختی رنگ پروفیل درب و پنجره UPVC
وزن استاندارد پروفیل پنجره UPVC در هر متر