نصب درب و پنجره های upvc کشویی

نصب درب و پنجره های upvc کشویی در هر مکان ساختمان امکانپذیر است.
برای سرویس و بالکن بهتر که از لولایی استفاده شود این کیپ و مناسب است، نصب درب و پنجره های کشویی با همان هزینه (10 درصد) اتفاق می افتد بروی دهانه خالی یا پر که قرار است بریده شود (تعویض)، در تعویض نیازی به جدا کردن قاب قدیمی از دیوار نبوده و این به تخریب می انجامد در عوض دورتادور برش می یابد و از فریم بازسازی upvc برای پوشاندن استفاده می شود، شیشه، چارچوب و لنگه قدیمی داغان شده و ضایعات بحساب می آیند.
منبع: درب و پنجره ایران